CV 'd Oelewappers maakt gebruik van cookies om uw website-ervaring te optimaliseren. De cookies zullen niet langer dan 24 uur op uw systeem worden opgeslagen.

Zwolle, 27-01-2016

Berichtgeving.

 

Hierbij berichten wij u dat naar aanleiding van het overlijden van Ria Dijk van de Vrolijkheid, onze “Hofresidentie”, de Grote Avond op 6 februari niet zal doorgaan. Na de uitvaart zal de deur voorgoed op slot gaan, kortom de Vrolijkheid houd op te bestaan. We zullen deze avond in de Zwolse binnenstad doorbrengen met onze hoogheid en hof. Wilt u aansluiten dan verzamelen wij vanaf 20.00 uur bij  Hessel’s café.

Over de sluitavond van het carnaval kan ik u het volgende melden, deze zullen wij houden in Wijkcentrum de Bestevaer Trompstraat 10b Zwolle. Op deze avond zullen wij de officiële  plichtplegingen verrichten. Ook daar willen wij u van harte welkom heten.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Namens het bestuur van,

 

C.v. d’Oelewappers.